плащане доставка на хранаДоговор за „Приготвяне и доставка на готова храна за болни и персонал“

Дата 19.05.2020 г.
* ф-ра 0000004808 / 30.04.2020 г. на стойност 4790,90 лв.

Дата 29.04.2020 г.
* ф-ра 0000004784 / 31.03.2020 г. на стойност 4846,75 лв.

Дата 18.03.2020г.
* ф-ра 0000004760 / 29.02.2020 г. на стойност 4426,37 лв.
* ф-ра 0000004777 / 29.02.2020 г. на стойност 3,96 лв.

Дата 24.02.2020 г.
* ф-ра 0000004746 / 31.01.2020 г. на стойност 3337,82 лв.

Дата 30.01.2020 г.
* ф-ра 0000004724 / 31.12.2019 г. на стойност 5743,27 лв.

Дата 19.12.2019 г.
* ф-ра 0000004699 / 30.11.2019 г. на стойност 6112,87 лв.

Дата 15.11.2019 г.
* ф-ра 0000004684 / 31.10.2019 г. на стойност 6052,30 лв.

Дата 16.10.2019 г.
* ф-ра 0000004662 / 30.09.2019 г. на стойност 5689,34 лв.

Дата 18.09.2019 г.
* ф-ра 0000004633 / 31.08.2019 г. на стойност 5893,08 лв.

Дата 20.08.2019 г.
* ф-ра 0000004612 / 31.07.2019 г. на стойност 6113,69 лв.

Дата 22.07.2019 г.
* ф-ра 0000004582 / 21.06.2019 г. на стойност 3537,17 лв.
* ф-ра 0000004584 / 30.06.2019 г. на стойност 1651,27 лв.

Дата 20.06.2019 г.
* ф-ра 0000004542 / 31.05.2019 г. на стойност 4686,34 лв.

Дата 20.05.2019 г.
* ф-ра 0000004529 / 30.04.2019 г. на стойност 4907,45 лв.

Дата 10.04.2019 г.
* ф-ра 0000004501 / 31.03.2019 г. на стойност 5804,56 лв.

Дата 21.02.2019 г.
* ф-ра 0000004452 / 31.01.2019 г. на стойност 4659,28 лв.

Дата 24.01.2019 г.
* ф-ра 0000004432 / 31.12.2018 г. на стойност 5012,11 лв.

Дата 20.12.2018 г.
* ф-ра 0000004413 / 30.11.2018 г. на стойност 4936,97 лв.

Дата 20.11.2018 г.
* ф-ра 0000004383 / 31.10.2018 г. на стойност 4859,11 лв.

Дата 29.10.2018 г.
* ф-ра 0000004359 / 30.09.2018 г. на стойност 5107,25 лв.

Дата 19.10.2018 г.
* ф-ра 0000004336 / 31.08.2018 г. на стойност 4856,75 лв.

Дата 25.09.2018 г.
* ф-ра 0000004308 / 31.07.2018 г. на стойност 5408,04 лв.

Дата 20.08.2018 г.
* ф-ра 0000004286 / 21.06.2018 г. на стойност 3451,90 лв.
* ф-ра 0000004287 / 30.06.2018 г. на стойност 1720,64 лв.

Дата 20.07.2018 г.
* ф-ра 0000004272 / 31.05.2018 г. на стойност 5989,69 лв.

Дата 13.06.2018г.
* ф-ра 0000004246 / 30.04.2018 г. на стойност 5696,90 лв.

Дата 30.04.2018г.
* ф-ра 0000004223 / 31.03.2018 г. на стойност 5491,75 лв.

Дата 02.04.2018 г.
* ф-ра 0000004202 / 28.02.2018 г. на стойност 5156,70 лв.

Дата 21.03.2018 г.
* ф-ра 0000004180 / 31.01.2018 г. на стойност 5013,08 лв.
* ф-ра 0000004171 / 31.12.2017 г. на стойност 3,04 лв.

Дата 14.02.2018 г.
* ф-ра 0000004161 / 31.12.2017 г. на стойност 5468,18 лв.

Дата 20.12.2017 г.
* ф-ра 0000004147 / 30.11.2017 г. на стойност 5240,58 лв.

На 20.11.2017г
* ф-ра 0000004125 / 31.10.2017 г. на стойност 5844,32 лв.

Дата 20.10.2017 г.
* ф-ра 0000004089 / 30.09.2017 г. на стойност 5634,42 лв.

Дата 20.09.2017 г.
* ф-ра 0000004070 / 31.08.2017 г. на стойност 5893,93 лв.

Дата 18.08.2017 г.
* ф-ра 0000004052 / 31.07.2017 г. на стойност 6032,71 лв.

Дата 20.07.2017 г.
* ф-ра 0000004027 / 30.06.2017 г. на стойност 1757,53 лв.

Дата 30.06.2017 г.
* ф-ра 0000008635 / 19.06.2017 г. на стойност 2652,84 лв.
* ф-ра 0000008643 / 21.06.2017 г. на стойност 867,36 лв.

На 20.06.2017 г.
* ф-ра 0000008610 / 31.05.2017 г. на стойност 5481,84 лв.

Дата 19.05.2017 г.
* ф-ра 0000008570 / 30.04.2017 г. на стойност 5612,88 лв.

Дата 20.04.2017 г.
* ф-ра 0000008528 / 31.03.2017 г. на стойност 6030,96 лв.

Дата 20.03.2017 г.
* ф-ра 0000008498 / 28.02.2017 г. на стойност 5250,96 лв.

Дата 27.02.2017 г.
* ф-ра 0000008469 / 31.01.2017 г. на стойност 5569,20 лв.

Дата 20.01.2017 г.
* ф-ра 0000008424 / 31.12.2016 г. на стойност 5466,24 лв.

Дата 20.12.2016 г.
* ф-ра 0000008362 / 30.11.2016 г. на стойност 5734,56 лв.

Дата 21.11.2016 г.
* ф-ра 0000008292 / 31.10.2016 г. на стойност 5275,92 лв.

Дата 20.10.2016 г.
* ф-ра 0000008254 / 30.09.2016 г. на стойност 5906,16 лв.

Дата 20.09.2016 г.
* ф-ра 0000008194 / 31.08.2016 г. на стойност 5934,24 лв.

Дата 29.08.2016 г.
* ф-ра 0000008153 / 31.07.2016 г. на стойност 6246,24 лв.

Дата 29.07.2016 г.
* ф-ра 0000008120 / 30.06.2016 г. на стойност 2059,20 лв.

Дата 30.06.2016 г.
* ф-ра 0000000881 / 20.06.2016 г. на стойност 4502,66 лв.

Дата 03.06.2016 г.
* ф-ра 0000000877 / 31.05.2016 г. на стойност 6772,10 лв.

Дата 05.05.2016 г.
* ф-ра 0000000873 / 30.04.2016г. на стойност 6882,65 лв.

Дата 20.04.2016 г.
* ф-ра 0000000869 / 31.03.2016 г. на стойност 6985,56 лв.

Дата 21.03.2016 г.
* ф-ра 0000000865 / 29.02.2016 г. на стойност 6254,14 лв.

Дата 05.02.2016 г.
* ф-ра 0000000856 / 31.01.2016 г. на стойност 6566,81 лв.

Дата 07.01.2016 г.
* ф-ра 0000000855 / 31.12.2015 г. на стойност 5848,46 лв.

Дата 30.11.2015 г.
* ф-ра 0000000848 / 30.11.2015 г. на стойност 6625,23 лв.

Дата 30.09.2015 г.
* ф-ра 0000000832 / 30.09.2015 г. на стойност 6339,38 лв.

Дата 04.09.2015 г.
* ф-ра 0000000824 / 31.08.2015 г. на стойност 6837,19 лв.

Дата 05.08.2015 г.
* ф-ра 0000000823 / 31.07.2015 г. на стойност 7371,96 лв.

Дата 13.07.2015 г.
* ф-ра 0000000816 / 30.06.2015г. на стойност 2904,34 лв.

Дата 30.06.2015 г.
* фактура 0000010481 / 31.05.2015 г. на стойност 7170,85 лв.
* фактура 0000010511 / 22.06.2015 г. на стойност 3615,28 лв.

Дата 19.06.2015 г.
* фактура 0000010333 / 30.04.2015 г. на стойност 7174,98 лв.

Дата 20.05.2015 г.
* ф-ра 0000010207 / 31.03.2015 г. на стойност 6817,98 лв.

Дата 20.04.2015 г.
* фактура № 0000010073 / 28.02.2015 г. на стойност 6504,92 лв.

Дата 20.03.2015г.
* фактура № 0000009940 / 31.01.2015г. на стойност 6492,80 лв.

Дата 20.02.2015г.
* фактура № 0000009830 / 31.12.2014 г. на стойност 6199,96 лв.

Дата 20.01.2015г.
* фактура № 0000009668 / 30.11.2014 г. на стойност 6513,32 лв.

Дата 22.12.2014 г.
* фактура № 0000009557 / 30.10.2014 г. на стойност 6723,08 лв.

Дата 20.11.2014 г.
* фактура № 0000009397 / 30.09.2014 г. на стойност 6506,39 лв.

Дата 20.10.2014 г.
* фактура № 0000009299 / 31.08.2014 г. на стойност 7148,41 лв.