Покана за приготвяне и доставка на готова храна за болни и персонал – 26.04.2018 г.

Изтегли – Покана | Спецификация
Изтегли – Решение
Изтегли – Разяснение
Изтегли – Протокол
Изтегли – Решение №2
Изтегли – Договор