Покана за приготвяне и доставка на готова храна за болни и персонал – 01.06.2020 г.

Изтегли – Решение | Протокол
Изтегли – Техническа спецификация | Покани