Отпечатване и доставяне на ваучери за храна на персонала на „Център за психично здраве – София“ ЕООД – 01.06.2021 г.

Изтегли – Обява | Ценово предложение
Изтегли – Техническо предложение | Техническа спецификация
Изтегли – Договор