Обществена поръчка за приготвяне и доставка на готова храна – 12.02.2016 г.
Изтегли – Документация | Описание | Проект договор | Указания | Техническа спецификация
Изтегли – Декларация подизпълнител | Декларация чл. 47 от ЗОП | Декларация чл. 55 от ЗОП
Изтегли – Образец банкова гаранция | Образец ценово предложение | Образец представяне
Изтегли – Обявление | Решение | Решение 2
Изтегли – Протокол
Изтегли – Протокол | Решение
Изтегли – Освободени гаранции
Изтегли – Гаранция за изпълнение | Договор | Приключен договор
Изтегли – Cвидетелство за съдимост | Седмично меню
Изтегли – Удостоверения | Удостоверения 2 | Ценово предложение |