Posts by absentico

„Център за психично здраве – София“ ЕООД търси да назначи лекари за работа в ТЕЛК по следните специалности:

– Вътрешни болести;
– Хирургия;
– Психиатрия;
– Кардиология.

За контакти: гр. София, бул. „Сливница“ № 309Покана за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на ГФО за 2021 г. – 20.09.2021 г.

Изтегли – ПоканаОбява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП номер 01518-2021-0001
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Център за психично здраве – София“ ЕООД

Изтегли – Обява | Техническа спецификация
Изтегли – Предложение 1 | Предложение 3
Изтегли – Ценова Оферта | Договор за доставка
Изтегли – Протокол
Изтегли – ДоговорПокана на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП за представяне на оферта за възлагане на поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет : „Изграждане на складово-административен модул (преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ) в ПИ с идентификатор 68134.514.415“

Изтегли – Приложение 1 | Приложение 3
Изтегли – Договор | Техническа спецификация
Изтегли – Протокол комисия | Договор | АнексОбява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП номер 01518-2020-0003
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Център за психично здраве – София“ ЕООД

Изтегли – Обява | Техническа спецификация
Изтегли – Предложение 1 | Предложение 2
Изтегли – Ценова Оферта | Договор за доставка
Изтегли – ПротоколПокана на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП за представяне на оферта за възлагане на поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет : „Изграждане на складово-административен модул (преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ) в ПИ с идентификатор 68134.514.415“

Изтегли – Покана | Приложение 1
Изтегли – Приложение 3 | Договор
Изтегли – Техническа спецификация
Изтегли – Протокол комисияОбява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП номер 01518-2020-0002
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Център за психично здраве – София“ ЕООД

Изтегли – Обява
Изтегли – Документация | Техническа спецификация
Изтегли – Оферта | Техничерско предложение
Изтегли – Ценова Оферта | Договор за доставка
Изтегли – Декларация | Декларация | Декларация
Изтегли – ПротоколПокана за избор регистриран одитор за извършване на финансов одит – 21.10.2020 г.

Изтегли – Покана

© 2022 ЦПЗ София

Back to top