Плащания по фактури

Договор за „Приготвяне и доставка на готова храна за болни и персонал“

Дата 19.05.2020 г.
* ф-ра 0000004808 / 30.04.2020 г. на стойност 4790,90 лв.

Дата 29.04.2020 г.
* ф-ра 0000004784 / 31.03.2020 г. на стойност 4846,75 лв.

Дата 18.03.2020г.
* ф-ра 0000004760 / 29.02.2020 г. на стойност 4426,37 лв.
* ф-ра 0000004777 / 29.02.2020 г. на стойност 3,96 лв.

Дата 24.02.2020 г.
* ф-ра 0000004746 / 31.01.2020 г. на стойност 3337,82 лв.

Дата 30.01.2020 г.
* ф-ра 0000004724 / 31.12.2019 г. на стойност 5743,27 лв.

Дата 19.12.2019 г.
* ф-ра 0000004699 / 30.11.2019 г. на стойност 6112,87 лв.

Дата 15.11.2019 г.
* ф-ра 0000004684 / 31.10.2019 г. на стойност 6052,30 лв.

Дата 16.10.2019 г.
* ф-ра 0000004662 / 30.09.2019 г. на стойност 5689,34 лв.

Дата 18.09.2019 г.
* ф-ра 0000004633 / 31.08.2019 г. на стойност 5893,08 лв.

Дата 20.08.2019 г.
* ф-ра 0000004612 / 31.07.2019 г. на стойност 6113,69 лв.

Дата 22.07.2019 г.
* ф-ра 0000004582 / 21.06.2019 г. на стойност 3537,17 лв.
* ф-ра 0000004584 / 30.06.2019 г. на стойност 1651,27 лв.

Дата 20.06.2019 г.
* ф-ра 0000004542 / 31.05.2019 г. на стойност 4686,34 лв.

Дата 20.05.2019 г.
* ф-ра 0000004529 / 30.04.2019 г. на стойност 4907,45 лв.

Дата 10.04.2019 г.
* ф-ра 0000004501 / 31.03.2019 г. на стойност 5804,56 лв.

Дата 21.02.2019 г.
* ф-ра 0000004452 / 31.01.2019 г. на стойност 4659,28 лв.

Дата 24.01.2019 г.
* ф-ра 0000004432 / 31.12.2018 г. на стойност 5012,11 лв.

Дата 20.12.2018 г.
* ф-ра 0000004413 / 30.11.2018 г. на стойност 4936,97 лв.

Дата 20.11.2018 г.
* ф-ра 0000004383 / 31.10.2018 г. на стойност 4859,11 лв.

Дата 29.10.2018 г.
* ф-ра 0000004359 / 30.09.2018 г. на стойност 5107,25 лв.

Дата 19.10.2018 г.
* ф-ра 0000004336 / 31.08.2018 г. на стойност 4856,75 лв.

Дата 25.09.2018 г.
* ф-ра 0000004308 / 31.07.2018 г. на стойност 5408,04 лв.

Дата 20.08.2018 г.
* ф-ра 0000004286 / 21.06.2018 г. на стойност 3451,90 лв.
* ф-ра 0000004287 / 30.06.2018 г. на стойност 1720,64 лв.

Дата 20.07.2018 г.
* ф-ра 0000004272 / 31.05.2018 г. на стойност 5989,69 лв.

Дата 13.06.2018г.
* ф-ра 0000004246 / 30.04.2018 г. на стойност 5696,90 лв.

Дата 30.04.2018г.
* ф-ра 0000004223 / 31.03.2018 г. на стойност 5491,75 лв.

Дата 02.04.2018 г.
* ф-ра 0000004202 / 28.02.2018 г. на стойност 5156,70 лв.

Дата 21.03.2018 г.
* ф-ра 0000004180 / 31.01.2018 г. на стойност 5013,08 лв.
* ф-ра 0000004171 / 31.12.2017 г. на стойност 3,04 лв.

Дата 14.02.2018 г.
* ф-ра 0000004161 / 31.12.2017 г. на стойност 5468,18 лв.

Дата 20.12.2017 г.
* ф-ра 0000004147 / 30.11.2017 г. на стойност 5240,58 лв.

На 20.11.2017г
* ф-ра 0000004125 / 31.10.2017 г. на стойност 5844,32 лв.

Дата 20.10.2017 г.
* ф-ра 0000004089 / 30.09.2017 г. на стойност 5634,42 лв.

Дата 20.09.2017 г.
* ф-ра 0000004070 / 31.08.2017 г. на стойност 5893,93 лв.

Дата 18.08.2017 г.
* ф-ра 0000004052 / 31.07.2017 г. на стойност 6032,71 лв.

Дата 20.07.2017 г.
* ф-ра 0000004027 / 30.06.2017 г. на стойност 1757,53 лв.

Дата 30.06.2017 г.
* ф-ра 0000008635 / 19.06.2017 г. на стойност 2652,84 лв.
* ф-ра 0000008643 / 21.06.2017 г. на стойност 867,36 лв.

На 20.06.2017 г.
* ф-ра 0000008610 / 31.05.2017 г. на стойност 5481,84 лв.

Дата 19.05.2017 г.
* ф-ра 0000008570 / 30.04.2017 г. на стойност 5612,88 лв.

Дата 20.04.2017 г.
* ф-ра 0000008528 / 31.03.2017 г. на стойност 6030,96 лв.

Дата 20.03.2017 г.
* ф-ра 0000008498 / 28.02.2017 г. на стойност 5250,96 лв.

Дата 27.02.2017 г.
* ф-ра 0000008469 / 31.01.2017 г. на стойност 5569,20 лв.

Дата 20.01.2017 г.
* ф-ра 0000008424 / 31.12.2016 г. на стойност 5466,24 лв.

Дата 20.12.2016 г.
* ф-ра 0000008362 / 30.11.2016 г. на стойност 5734,56 лв.

Дата 21.11.2016 г.
* ф-ра 0000008292 / 31.10.2016 г. на стойност 5275,92 лв.

Дата 20.10.2016 г.
* ф-ра 0000008254 / 30.09.2016 г. на стойност 5906,16 лв.

Дата 20.09.2016 г.
* ф-ра 0000008194 / 31.08.2016 г. на стойност 5934,24 лв.

Дата 29.08.2016 г.
* ф-ра 0000008153 / 31.07.2016 г. на стойност 6246,24 лв.

Дата 29.07.2016 г.
* ф-ра 0000008120 / 30.06.2016 г. на стойност 2059,20 лв.

Дата 30.06.2016 г.
* ф-ра 0000000881 / 20.06.2016 г. на стойност 4502,66 лв.

Дата 03.06.2016 г.
* ф-ра 0000000877 / 31.05.2016 г. на стойност 6772,10 лв.

Дата 05.05.2016 г.
* ф-ра 0000000873 / 30.04.2016г. на стойност 6882,65 лв.

Дата 20.04.2016 г.
* ф-ра 0000000869 / 31.03.2016 г. на стойност 6985,56 лв.

Дата 21.03.2016 г.
* ф-ра 0000000865 / 29.02.2016 г. на стойност 6254,14 лв.

Дата 05.02.2016 г.
* ф-ра 0000000856 / 31.01.2016 г. на стойност 6566,81 лв.

Дата 07.01.2016 г.
* ф-ра 0000000855 / 31.12.2015 г. на стойност 5848,46 лв.

Дата 30.11.2015 г.
* ф-ра 0000000848 / 30.11.2015 г. на стойност 6625,23 лв.

Дата 30.09.2015 г.
* ф-ра 0000000832 / 30.09.2015 г. на стойност 6339,38 лв.

Дата 04.09.2015 г.
* ф-ра 0000000824 / 31.08.2015 г. на стойност 6837,19 лв.

Дата 05.08.2015 г.
* ф-ра 0000000823 / 31.07.2015 г. на стойност 7371,96 лв.

Дата 13.07.2015 г.
* ф-ра 0000000816 / 30.06.2015г. на стойност 2904,34 лв.

Дата 30.06.2015 г.
* фактура 0000010481 / 31.05.2015 г. на стойност 7170,85 лв.
* фактура 0000010511 / 22.06.2015 г. на стойност 3615,28 лв.

Дата 19.06.2015 г.
* фактура 0000010333 / 30.04.2015 г. на стойност 7174,98 лв.

Дата 20.05.2015 г.
* ф-ра 0000010207 / 31.03.2015 г. на стойност 6817,98 лв.

Дата 20.04.2015 г.
* фактура № 0000010073 / 28.02.2015 г. на стойност 6504,92 лв.

Дата 20.03.2015г.
* фактура № 0000009940 / 31.01.2015г. на стойност 6492,80 лв.

Дата 20.02.2015г.
* фактура № 0000009830 / 31.12.2014 г. на стойност 6199,96 лв.

Дата 20.01.2015г.
* фактура № 0000009668 / 30.11.2014 г. на стойност 6513,32 лв.

Дата 22.12.2014 г.
* фактура № 0000009557 / 30.10.2014 г. на стойност 6723,08 лв.

Дата 20.11.2014 г.
* фактура № 0000009397 / 30.09.2014 г. на стойност 6506,39 лв.

Дата 20.10.2014 г.
* фактура № 0000009299 / 31.08.2014 г. на стойност 7148,41 лв.Договор за „Доставка на лекарствени продукти по генерични наименования”

Дата 19.05.2020г.
* ф-ра 3006289195/30.04.2020 г. на стойност 96,53 лв.

Дата 08.05.2020г.
* ф-ра 3006241175/13.04.2020 г. на стойност 4205,88 лв.,
* ф-ра 3006241176/13.04.2020 г. на стойност 171,00 лв.

Дата 23.04.2020 г.
* ф-ра 3006169287/23.03.2020 г. на стойност 659,50 лв.,
* ф-ра 3006101873/04.03.2020 г. на стойност 1492,70 лв.
* ф-ра 3006157856/20.03.2020 г. на стойност 281,40 лв.
* ф-ра 3006169286/23.03.2020 г. на стойност 71,23лв.
* ф-ра 3006156924/19.03.2020 г. на стойност 40,50 лв.
* ф-ра 3006152200/18.03.2020 г. на стойност 433,99 лв.,
* ф-ра 3006152201/18.03.2020 г. на стойност 227,50 лв.
* ф-ра 3006152202/18.03.2020 г. на стойност 212,52 лв.
* ф-ра 3006152199/18.03.2020 г. на стойност 6046,06лв.
* ф-ра 3006174038/24.03.2020 г. на стойност 118,20 лв.
* ф-ра 3006183525/26.03.2020 г. на стойност 5,11 лв.
* ф-ра 3006157857/20.03.2020 г. на стойност 327,66 лв.
* ф-ра 3006171457/24.03.2020 г. на стойност 122,22лв.
* ф-ра 3006177691/25.03.2020 г. на стойност 10,80 лв.

Дата 18.03.2020 г.
* ф-ра 3006071752/23.02.2019 г. на стойност 85,50 лв.
* ф-ра 3006058266/19.02.2020 г. на стойност 83,02 лв.
* ф-ра 3006042487/14.02.2020 г. на стойност 2276,11лв.
* ф-ра 3006042488/14.02.2020 г. на стойност 218.40 лв.

Дата 12.02.2020 г.
* ф-ра 3005893759/30.12.2019 г. на стойност 14,80 лв.,
* ф-ра 3005898763/31.12.2019 г. на стойност 199,78 лв.,
* ф-ра 3005898762/31.12.2019 г. на стойност 2716,98 лв.,
* ф-ра 3005901865/02.01.2020 г. на стойност 300,70 лв.,
* ф-ра 3005899058/31.12.2019 г. на стойност 4954,96 лв.
* ф-ра 3005899059/31.12.2019 г. на стойност 770,70 лв.,
* ф-ра 3005899060/31.12.2019 г. на стойност 591,50 лв.,
* ф-ра 3005887365/27.12.2019 г. на стойност 677,86 лв.,
* ф-ра 3005874899/20.12.2019 г. на стойност 49,30 лв.,
* ф-ра 3005870659/19.12.2019 г. на стойност 24,65 лв.
* ф-ра 3005866426/18.12.2019 г. на стойност 2637,98лв.,
* ф-ра 3005866429/18.12.2019 г. на стойност 13,68 лв.,
* ф-ра 3005866428/18.12.2019 г. на стойност 136,50 лв.,
* ф-ра 3005866427/18.12.2019 г. на стойност 1200,19 лв.,
* ф-ра 3005825542/05.12.2019 г. на стойност 307,60 лв.
* ф-ра 3005825557/05.12.2019 г. на стойност 189,00 лв.,
* ф-ра 3005822451/04.12.2019 г. на стойност 186,10 лв.,
* ф-ра 3005819481/03.12.2019 г. на стойност 227,50 лв.,
* ф-ра 3005819480/03.12.2019 г. на стойност 2328,32 лв.,
* ф-ра 3005988009/30.01.2020 г. на стойност 65,00 лв.
* ф-ра 3005908551/05.01.2020 г. на стойност 40,50 лв.,
* ф-ра 3005908533/05.01.2020 г. на стойност 27,00 лв.,
* ф-ра 3005928934/11.01.2020 г. на стойност 59,16 лв.,
* ф-ра 3005969279/24.01.2020 г. на стойност 185,00 лв.,
* ф-ра 3005965765/23.01.2020 г. на стойност 2944,66 лв.
* ф-ра 3005965766/23.01.2020 г. на стойност 607,24 лв.,
* ф-ра 3005965767/23.01.2020 г. на стойност 387,10 лв.,
* ф-ра 3005965768/23.01.2020 г. на стойност 91,00 лв.,

Дата 19.12.2019 г.
* ф-ра 3005786587 / 23.11.2019 г. на стойност 186.10 лв.
* ф-ра 3005772597 / 20.11.2019 г. на стойност 85.50 лв.
* ф-ра 3005764852 / 18.11.2019 г. на стойност 411.90 лв.
* ф-ра 3005749179 / 13.11.2019 г. на стойност 27.76 лв.
* ф-ра 3005741821 / 11.11.2019 г. на стойност 227.50 лв.
* ф-ра 3005741820 / 11.11.2019 г. на стойност 2731.44 лв.

Дата 15.11.2019 г.
* ф-ра 3005707027/31.10.2019 г. на стойност 227.50 лв.

Дата 30.10.2019 г.
* ф-ра 3005624993 / 03.10.2019 г. на стойност 3885.92 лв.
* ф-ра 3005624994 / 03.10.2019 г. на стойност 261,02 лв.
* ф-ра 3005624995 / 03.10.2019 г. на стойност 79.80 лв.
* ф-ра 3005666256 / 18.10.2019 г. на стойност 2230.25 лв.
* ф-ра 3005673088 / 21.10.2019 г. на стойност 222,30 лв.

Дата 19.09.2019 г.
* ф-ра № 3005535331 / 30.08.2019 г. на стойност 647,92 лв.

Дата 18.09.2019 г.
* ф-ра № 3005523222 / 27.08.2019 г. на стойност 831,50 лв.
* ф-ра № 3005523221 / 27.08.2019 г. на стойност 40,50 лв.
* ф-ра № 3005523220 / 27.08.2019 г. на стойност 1667,40 лв.
* ф-ра № 3005523219 / 27.08.2019 г. на стойност 7667,74 лв.
* ф-ра № 3005526985 / 28.08.2019 г. на стойност 727,54 лв.
* ф-ра № 3005503781 / 20.08.2019 г. на стойност 27,00 лв.
* ф-ра № 3005503778 / 20.08.2019 г. на стойност 2715,05 лв.
* ф-ра № 3005503782 / 20.08.2019 г. на стойност 91,00 лв.
* ф-ра № 3005503667 / 20.08.2019 г. на стойност 123,48 лв.
* ф-ра № 3005503779 / 20.08.2019 г. на стойност 50,80 лв.
* ф-ра № 3005503780 / 20.08.2019 г. на стойност 178,50 лв.
* ф-ра № 3005503948 / 20.08.2019 г. на стойност 150,92 лв.
* ф-ра № 3005470234 / 08.08.2019 г. на стойност 2688,14 лв.
* ф-ра № 3005470235 / 08.08.2019 г. на стойност 293,08 лв.
* ф-ра № 3005470237 / 08.08.2019 г. на стойност 40,50 лв.
* ф-ра № 3005470236 / 08.08.2019 г. на стойност 41,46 лв.
* ф-ра № 3005470238 / 08.08.2019 г. на стойност 91,00 лв.

Дата 09.08.2019 г.
* ф-ра № 3005401738 / 15.07.2019 г. на стойност 733,03 лв.
* ф-ра № 3005401741 / 15.07.2019 г. на стойност 9,72 лв.
* ф-ра № 3005401740 / 15.07.2019 г. на стойност 45,50 лв.
* ф-ра № 3005401739 / 15.07.2019 г. на стойност 8,90 лв.
* ф-ра № 3005404808 / 16.07.2019 г. на стойност 62,70 лв.
* ф-ра № 3005371475 / 04.07.2019 г. на стойност 13,50 лв.
* ф-ра № 3005371474 / 04.07.2019 г. на стойност 33,00 лв.
* ф-ра № 3005371473 / 04.07.2019 г. на стойност 1666,21 лв.

Дата 22.07.2019 г.
* ф-ра № 3005319307 / 13.06.2019 г. на стойност 45,50 лв.
* ф-ра № 3005319306 / 13.06.2019 г. на стойност 8,90 лв.
* ф-ра № 3005319305 / 13.06.2019 г. на стойност 1195,30 лв.
* ф-ра № 3005322116 / 14.06.2019 г. на стойност 125,40 лв.
* ф-ра № 3005294736 / 04.06.2019 г. на стойност 13,50 лв.
* ф-ра № 3005294735 / 04.06.2019 г. на стойност 262,00 лв.
* ф-ра № 3005294734 / 04.06.2019 г. на стойност 1733,21 лв.

Дата 20.06.2019 г.
* ф-ра № 3005244884 / 14.05.2019 г. на стойност 134,68 лв.
* ф-ра № 3005254851 / 17.05.2019 г. на стойност 136,50 лв.
* ф-ра № 3005254850 / 17.05.2019 г. на стойност 357,55 лв.
* ф-ра № 3005254852 / 17.05.2019 г. на стойност 8,26 лв.
* ф-ра № 3005226274 / 07.05.2019 г. на стойност 2374,22 лв.
* ф-ра № 3005226275 / 07.05.2019 г. на стойност 91,00 лв.
* ф-ра № 3005226276 / 07.05.2019 г. на стойност 11,76 лв.
* ф-ра № 3005226277 / 07.05.2019 г. на стойност 8,26 лв.
* ф-ра № 3005226278 / 07.05.2019 г. на стойност 13,50 лв.
* ф-ра № 3005236148 / 10.05.2019 г. на стойност 256,50 лв.

Дата 20.05.2019 г.
* ф-ра № 3005188139 / 17.04.2019 г. на стойност 91,00 лв.
* ф-ра № 3005185758 / 16.04.2019 г. на стойност 9,26 лв.
* ф-ра № 3005185757 / 16.04.2019 г. на стойност 559,50 лв.
* ф-ра № 3005149847 / 01.04.2019 г. на стойност 2974,61 лв.
* ф-ра № 3005149848 / 01.04.2019 г. на стойност 393,00 лв.
* ф-ра № 3005149849 / 01.04.2019 г. на стойност 8,26 лв.

Дата 10.04.2019 г.
* ф-ра № 3005110780 / 16.03.2019 г. на стойност 45,85 лв.
* ф-ра № 3005078446 / 01.03.2019 г. на стойност 829,39 лв.
* ф-ра № 3005078445 / 01.03.2019 г. на стойност 1799,08 лв.
* ф-ра № 3005078447 / 01.03.2019 г. на стойност 33,00 лв.
* ф-ра № 3005103383 / 13.03.2019 г. на стойност 437,54 лв.
* ф-ра № 3005103382 / 13.03.2019 г. на стойност 500,70 лв.
* ф-ра № 3005103381 / 13.03.2019 г. на стойност 17,08 лв.
* ф-ра № 3005085582 / 06.03.2019 г. на стойност 9,80 лв.
* ф-ра № 3005036912 / 13.02.2019 г. на стойност 45,85 лв.
* ф-ра № 3005050307 / 19.02.2019 г. на стойност 128,64 лв.
* ф-ра № 3005050306 / 19.02.2019 г. на стойност 521,30 лв.
* ф-ра № 3005016839 / 05.02.2019 г. на стойност 8,90 лв.
* ф-ра № 3005016840 / 05.02.2019 г. на стойност 723,90 лв.
* ф-ра № 3005016838 / 05.02.2019 г. на стойност 1009,16 лв.

Дата 01.03.2019 г.
* ф-ра № 3004939633 / 07.01.2019 г. на стойност 31,90 лв.
* ф-ра № 3004932850 / 02.01.2019 г. на стойност 25,40 лв.
* ф-ра № 3004932851 / 02.01.2019 г. на стойност 305,16 лв.
* ф-ра № 3004932849 / 02.01.2019 г. на стойност 1654,80 лв.
* ф-ра № 3004968074 / 17.01.2019 г. на стойност 13,72 лв.
* ф-ра № 3004966228 / 16.01.2019 г. на стойност 54,88 лв.
* ф-ра № 3004966252 / 16.01.2019 г. на стойност 16,03 лв.
* ф-ра № 3004965071 / 16.01.2019 г. на стойност 8,02 лв.
* ф-ра № 3004965124 / 16.01.2019 г. на стойност 16,50 лв.
* ф-ра № 3004965123 / 16.01.2019 г. на стойност 86,28 лв.
* ф-ра № 3004965122 / 16.01.2019 г. на стойност 109,99 лв.
* ф-ра № 3004990525 / 26.01.2019 г. на стойност 56,11 лв.

Дата 24.01.2019 г.
* ф-ра № 3004894933 / 12.12.2019 г. на стойност 35,70 лв.
* ф-ра № 3004909728 / 19.12.2019 г. на стойност 944,00 лв.
* ф-ра № 3004909729 / 19.12.2019 г. на стойност 50,76 лв.
* ф-ра № 3004909730 / 19.12.2019 г. на стойност 16,50 лв.

Дата 20.12.2018 г.
* ф-ра № 3004804142 / 01.11.2018 г. на стойност 363,60 лв.
* ф-ра № 3004804140 / 01.11.2018 г. на стойност 1065,42 лв.
* ф-ра № 3004804140 / 01.11.2018 г. на стойност 41,90 лв.
* ф-ра № 3004817851 / 08.11.2018 г. на стойност 124,27 лв.
* ф-ра № 3004833041 / 15.11.2018 г. на стойност 8,90 лв.
* ф-ра № 3004832886 / 15.11.2018 г. на стойност 123,48 лв.
* ф-ра № 3004833042 / 15.11.2018 г. на стойност 243,96 лв.
* ф-ра № 3004833040 / 15.11.2018 г. на стойност 1391,82 лв.
* ф-ра № 3004842355 / 20.11.2018 г. на стойност 13,72 лв.
* ф-ра № 3004883684 / 07.12.2018 г. на стойност 475,85 лв.
* ф-ра № 3004883683 / 07.12.2018 г. на стойност 1802,99 лв.

Дата 29.10.2018 г.
* ф-ра 3004775288 / 19.10.2018 г. на стойност 84,13 лв.
* ф-ра 3004786141 / 24.10.2018 г. на стойност 121,80 лв.
* ф-ра 3004786140 / 24.10.2018 г. на стойност 874,45 лв.
* ф-ра 3004766894 / 15.10.2018 г. на стойност 1937,36 лв.
* ф-ра 3004766895 / 15.10.2018 г. на стойност 639,72 лв.
* ф-ра 3004769222 / 16.10.2018 г. на стойност 9,80 лв.

Дата 25.09.2018 г.
* ф-ра 3004559601 / 03.07.2018 г. на стойност 1947,06 лв.
* ф-ра 3004594344 / 21.07.2018 г. на стойност 305,64 лв.
* ф-ра 3004594343 / 21.07.2018 г. на стойност 16,66 лв.
* ф-ра 3004594342 / 21.07.2018 г. на стойност 1145,86 лв.
* ф-ра 3004565132 / 06.07.2018 г. на стойност 29,95 лв.
* ф-ра 3004561278 / 04.07.2018 г. на стойност 273,20 лв.
* ф-ра 3004559602 / 03.07.2018 г. на стойност 8,70 лв.
* ф-ра 3004559603 / 03.07.2018 г. на стойност 232,56 лв.
* ф-ра 3004622639 / 06.08.2018 г. на стойност 62,14 лв.
* ф-ра 3004621675 / 04.08.2018 г. на стойност 16,66 лв.
* ф-ра 3004621676 / 04.08.2018 г. на стойност 364,92 лв.
* ф-ра 3004622674 / 04.08.2018 г. на стойност 1844,51 лв.
* ф-ра 3004669039 / 28.08.2018 г. на стойност 524,00 лв.
* ф-ра 3004669038 / 04.08.2018 г. на стойност 124,27 лв.
* ф-ра 3004648266 / 17.08.2018 г. на стойност 59,90 лв.
* ф-ра 3004646642 / 16.08.2018 г. на стойност 33,30 лв.
* ф-ра 3004646643 / 16.08.2018 г. на стойност 324,00 лв.
* ф-ра 3004646641 / 16.08.2018 г. на стойност 2836,96 лв.

Дата 20.08.2018 г.
* ф-ра № 3004501488 / 05.06.2018 г. на стойност 14,10 лв.
* ф-ра № 3004501489 / 05.06.2018 г. на стойност 83,28 лв.
* ф-ра № 3004501487 / 05.06.2018 г. на стойност 2115,89 лв.
* ф-ра № 3004527088 / 18.06.2018 г. на стойност 110,16 лв.
* ф-ра № 3004528825 / 18.06.2018 г. на стойност 1332,02 лв.
* ф-ра № 3004528826 / 18.06.2018 г. на стойност 173,64 лв.
* ф-ра № 3004528827 / 18.06.2018 г. на стойност 7,96 лв.
* ф-ра № 3004532105 / 20.06.2018 г. на стойност 62,14 лв.
* ф-ра № 3004505583 / 07.06.2018 г. на стойност 13,20 лв.
* ф-ра № 3004505431 / 07.06.2018 г. на стойност 29,95 лв.
* ф-ра № 3004505432 / 07.06.2018 г. на стойност 73,44 лв.

Дата 20.07.2018 г.
* ф-ра № 3004464885 / 16.05.2018 г. на стойност 103,56 лв
* ф-ра № 3004464303 / 15.05.2018 г. на стойност 347,82 лв.
* ф-ра № 3004464302 / 15.05.2018 г. на стойност 1828,15 лв.
* ф-ра № 3004441176 / 03.05.2018 г. на стойност 249,20 лв.
* ф-ра № 3004444028 / 04.05.2018 г. на стойност 11,00 лв.
* ф-ра № 3004440418 / 02.05.2018 г. на стойност 302,65 лв.
* ф-ра № 3004440419 / 02.05.2018 г. на стойност 31,80 лв.
* ф-ра № 3004440417 / 02.05.2018 г. на стойност 2680,56 лв.

Дата 13.06.2018 г.
* ф-ра № 3004387798 / 03.04.2018 г. на стойност 1420,30 лв.
* ф-ра № 3004387799 / 03.04.2018 г. на стойност 475,03 лв.
* ф-ра № 3004405796 / 14.04.2018 г. на стойност 200,58 лв.
* ф-ра № 3004405795 / 14.04.2018 г. на стойност 1115,41 лв.

Дата 02.04.2018 г.
* ф-ра № 3004360185 / 21.03.2018 г. на стойност 1419,41лв
* ф-ра № 3004360186 / 21.03.2018 г. на стойност 16,66 лв.
* ф-ра № 3004360187 / 21.03.2018 г. на стойност 252,96 лв.
* ф-ра № 3004325550 / 05.03.2018 г. на стойност 888,70 лв.
* ф-ра № 3004325551 / 06.03.2018 г. на стойност 370,93 лв.
* ф-ра № 3004325552 / 05.03.2018 г. на стойност 7,96 лв.
* ф-ра № 3004297144 / 17.02.2018 г. на стойност 16,66 лв.
* ф-ра № 3004297143 / 17.02.2018 г. на стойност 1393,15 лв.
* ф-ра № 3004284922 / 12.02.2018 г. на стойност 254,80 лв.
* ф-ра № 3004272851 / 06.02.2018 г. на стойност 320,33 лв.
* ф-ра № 3004272850 / 06.02.2018 г. на стойност 2096,54 лв.
* ф-ра № 3004272852 / 06.02.2018 г. на стойност 15,90 лв.

Дата 21.03.2018 г.
* ф-ра № 3004246421 / 24.01.2018 г. на стойност 322,56лв
* ф-ра № 3004246420 / 24.01.2018 г. на стойност 16,66 лв.
* ф-ра № 3004246419 / 24.01.2018 г. на стойност 1076,00 лв.
* ф-ра № 3004256097 / 29.01.2018 г. на стойност 41,34 лв.
* ф-ра № 3004256114 / 29.01.2018 г. на стойност 163,50 лв.
* ф-ра № 3004220353 / 11.01.2018 г. на стойност 37,55 лв.
* ф-ра № 3004217981 / 10.01.2018 г. на стойност 177,60 лв.
* ф-ра № 3004217982 / 10.01.2018 г. на стойност 160,80 лв.
* ф-ра № 3004215955 / 09.01.2018 г. на стойност 81,84 лв.
* ф-ра № 3004215956 / 09.01.2018 г. на стойност 74,98 лв.
* ф-ра № 3004213695 / 08.01.2018 г. на стойност 37,50 лв.
* ф-ра № 3004208418 / 04.01.2018 г. на стойност 14,10 лв.
* ф-ра № 3004208417 / 04.01.2018 г. на стойност 462,16 лв.
* ф-ра № 3004208416 / 04.01.2018 г. на стойност 1528,88 лв.

Дата 14.02.2018 г.
* ф-ра № 3004159862 / 07.12.2017 г. на стойност 97,00лв
* ф-ра № 3004156675 / 06.12.2017 г. на стойност 2049,76 лв.
* ф-ра № 3004156676 / 06.12.2017 г. на стойност 33,30 лв.
* ф-ра № 3004174903 / 14.12.2017 г. на стойност 187,39 лв.
* ф-ра № 3004174901 / 14.12.2017 г. на стойност 1731,13 лв.
* ф-ра № 3004174902 / 14.12.2017 г. на стойност 33,30 лв.
* ф-ра № 3004174015 / 14.12.2017 г. на стойност 11,00 лв.

Дата 20.12.2017 г.
* ф-ра № 3004139165 / 27.11.2017 г. на стойност 301,60 лв.
* ф-ра № 3004127995 / 20.11.2017 г. на стойност 1448,94 лв.
* ф-ра № 3004127996 / 20.11.2017 г. на стойност 533,16 лв.
* ф-ра № 3004127997 / 20.11.2017 г. на стойност 15,90 лв.
* ф-ра № 3004129101 / 21.11.2017 г. на стойност 17,40 лв.
* ф-ра № 3004103917 / 07.11.2017 г. на стойност 241,20 лв.
* ф-ра № 3004096671 / 02.11.2017 г. на стойност 1226,18 лв.
* ф-ра № 3004096672 / 02.11.2017 г. на стойност 333,53 лв.
* ф-ра № 3004096673 / 02.11.2017 г. на стойност 15,90 лв.

Дата 20.11.2017 г.
* ф-ра № 3004060632 / 16.10.2017 г. на стойност 88,80 лв.
* ф-ра № 3004060630 / 16.10.2017 г. на стойност 1404,80 лв.
* ф-ра № 3004060631 / 16.10.2017 г. на стойност 16,66 лв.
* ф-ра № 3004034403 / 03.10.2017 г. на стойност 1496,36 лв.
* ф-ра № 3004034404 / 03.10.2017 г. на стойност 834,07 лв.
* ф-ра № 3004037862 / 04.10.2017 г. на стойност 11,00 лв.

Дата 20.10.2017 г.
* ф-ра № 3003985320 / 06.09.2017 г. на стойност 77,70 лв.
* ф-ра № 3003983325 / 04.09.2017 г. на стойност 3505,60 лв.
* ф-ра № 3003983326 / 04.09.2017 г. на стойност 16,66 лв.
* ф-ра № 3003983327 / 04.09.2017 г. на стойност 641,87 лв.
* ф-ра № 3004008948 / 19.09.2017 г. на стойност 13,10 лв.

Дата 05.09.2017 г.
* ф-ра № 3003954097 / 19.08.2017 г. на стойност 15,44 лв.
* ф-ра № 3003954096 / 19.08.2017 г. на стойност 1384,80 лв.
* ф-ра № 3003928224 / 04.08.2017 г. на стойност 1431,23 лв.
* ф-ра № 3003928225 / 04.08.2017 г. на стойност 8,50 лв.
* ф-ра № 3003928226 / 04.08.2017 г. на стойност 136,31 лв.
* ф-ра № 3003931174 / 07.08.2017 г. на стойност 95,84 лв.

Дата 18.08.2017 г.
* ф-ра № 3003892154 / 06.07.2017 г. на стойност 203,04 лв.
* ф-ра № 3003892153 / 13.07.2017 г. на стойност 15,44 лв.
* ф-ра № 3003892152 / 13.07.2017 г. на стойност 1565,17 лв.
* ф-ра № 3003898224 / 18.07.2017 г. на стойност 112,50 лв.
* ф-ра № 3003873004 / 02.07.2017 г. на стойност 1456,33 лв.
* ф-ра № 3003873005 / 02.07.2017 г. на стойност 180,84 лв.

Дата 20.07.2017 г.
* ф-ра № 3003827188 / 06.06.2017 г. на стойност 327,07 лв.
* ф-ра № 3003827187 / 06.06.2017 г. на стойност 27,90 лв.
* ф-ра № 3003827186 / 06.06.2017 г. на стойност 1575,06 лв.
* ф-ра № 3003849018 / 19.06.2017 г. на стойност 2067,58 лв.
* ф-ра № 3003849019 / 19.06.2017 г. на стойност 217,26 лв.
* ф-ра № 3003849020 / 19.06.2017 г. на стойност 6,95 лв.

Дата 05.06.2017 г.
* ф-ра № 3003720426 / 01.04.2017 г. на стойност 531,24 лв.
* ф-ра № 3003420425 / 01.04.2017 г. на стойност 30,90 лв.
* ф-ра № 3003721893 / 03.04.2017 г. на стойност 108,80 лв.
* ф-ра № 3003720424 / 01.04.2017 г. на стойност 822,62 лв.
* ф-ра № 3003732205 / 08.04.2017 г. на стойност 147,50 лв.
* ф-ра № 3003747961 / 19.04.2017 г. на стойност 1246,38 лв.
* ф-ра № 3003792275 / 16.05.2017 г. на стойност 88,80 лв.
* ф-ра № 3003792274 / 16.05.2017 г. на стойност 2026,79 лв.
* ф-ра № 3003776823 / 06.05.2017 г. на стойност 239,89 лв.
* ф-ра № 3003772347 / 03.05.2017 г. на стойност 2130,72 лв.
* ф-ра № 3003772348 / 03.05.2017 г. на стойност 30,90 лв.
* ф-ра № 3003773784 / 04.05.2017 г. на стойност 971,45 лв.
* ф-ра № 3003772349 / 03.05.2017 г. на стойност 164,61 лв.

Дата 20.04.2017г.
* ф-ра № 3003693041 / 16.03.2017 г. на стойност 1875,42 лв.
* ф-ра № 3003692994 / 16.03.2017 г. на стойност 125,70 лв.
* ф-ра № 3003678038 / 08.03.2017 г. на стойност 187,50 лв.
* ф-ра № 3003667393 / 01.03.2017 г. на стойност 91,87 лв.
* ф-ра № 3003667394 / 01.03.2017 г. на стойност 13,90 лв.
* ф-ра № 3003667392 / 01.03.2017 г. на стойност 1804,32 лв.
* ф-ра № 3003671985 / 05.03.2017 г. на стойност 13,10 лв.

Дата 20.03.2017 г.
* ф-ра № 3003646711 / 17.02.2017 г. на стойност 91,25 лв.
* ф-ра № 3003624583 / 06.02.2017 г. на стойност 87,00 лв.
* ф-ра № 3003633965 / 10.02.2017 г. на стойност 13,69 лв.
* ф-ра № 3003645573 / 16.02.2017 г. на стойност 1489,78 лв.
* ф-ра № 3003617385 / 01.02.2017 г. на стойност 1067,09 лв.
* ф-ра № 3003617386 / 01.02.2017 г. на стойност 95,69 лв.
* ф-ра № 3003617387 / 01.02.2017 г. на стойност 13,90 лв.

Дата 27.02.2017 г.
* ф-ра № 3003571138 / 05.01.2017 г. на стойност 857,30 лв.
* ф-ра № 3003569339 / 04.01.2017 г. на стойност 206,57 лв.
* ф-ра № 3003569338 / 04.01.2017 г. на стойност 685,08 лв.
* ф-ра № 3003595361 / 19.01.2017 г. на стойност 268,56 лв.
* ф-ра № 3003595360 / 19.01.2017 г. на стойност 1572,88 лв.

Дата 20.12.2016 г.
* ф-ра № 3003539980 / 15.12.2016 г. на стойност 1681,31 лв.
* ф-ра № 3003539981 / 15.12.2016 г. на стойност 44,40 лв.
* ф-ра № 3003528921 / 08.12.2016 г. на стойност 1088,60 лв.
* ф-ра № 3003522548 / 03.12.2016 г. на стойност 13,10 лв.
* ф-ра № 3003522581 / 03.12.2016 г. на стойност 369,18 лв.
* ф-ра № 3003522580 / 03.12.2016 г. на стойност 1698,74 лв.

Дата 29.12.2016 г.
* ф-ра № 3003550611 / 21.12.2016 г. на стойност 186,48 лв.

Дата 29.11.2016 г.
* ф-ра № 3003502421 / 21.11.2016 г. на стойност 27,82 лв.
* ф-ра № 3003501143 / 20.11.2016 г. на стойност 857,30 лв.
* ф-ра № 3003501219 / 20.11.2016 г. на стойност 17,00 лв.
* ф-ра № 3003501220 / 20.11.2016 г. на стойност 2186,05 лв.
* ф-ра № 3003501221 / 20.11.2016 г. на стойност 584,82 лв.
* ф-ра № 3003476489 / 04.11.2016 г. на стойност 55,75 лв.
* ф-ра № 3003474806 / 03.11.2016 г. на стойност 857,30 лв.
* ф-ра № 3003474729 / 03.11.2016 г. на стойност 69,55 лв.
* ф-ра № 3003474728 / 03.11.2016 г. на стойност 44,81 лв.
* ф-ра № 3003474727 / 03.11.2016 г. на стойност 2031,30 лв.

Дата 31.10.2016 г.
* ф-ра № 3003421313 / 03.10.2016 г. на стойност 3677,39 лв.
* ф-ра № 3003421314 / 03.10.2016 г. на стойност 22,39 лв.
* ф-ра № 3003421315 / 03.10.2016 г. на стойност 173,64 лв.
* ф-ра № 3003425116 / 05.10.2016 г. на стойност 223,32 лв.
* ф-ра № 3003432285 / 10.10.2016 г. на стойност 185,26 лв.
* ф-ра № 3003427237 / 06.10.2016 г. на стойност 12,80 лв.
* ф-ра № 3003443833 / 17.10.2016 г. на стойност 2140,97 лв.
* ф-ра № 3003443834 / 17.10.2016 г. на стойност 15,44 лв.
* ф-ра № 3003443835 / 17.10.2016 г. на стойност 285,53 лв.
* ф-ра № 3003449531 / 20.10.2016 г. на стойност 240,00 лв.
* ф-ра № 3003449614 / 20.10.2016 г. на стойност 240,00 лв.
* ф-ра № 3003449607 / 10.10.2016 г. на стойност 11,26 лв.
* ф-ра № 3003447702 / 19.10.2016 г. на стойност 95,10 лв.
* ф-ра № 3003451907 / 21.10.2016 г. на стойност 167,83 лв.

Дата 30.09.2016 г.
* ф-ра № 3003406219 / 21.09.2016 г. на стойност 279,72 лв.
* ф-ра № 3003403004 / 19.09.2016 г. на стойност 15,44 лв.
* ф-ра № 3003403003 / 19.09.2016 г. на стойност 1448,11 лв.
* ф-ра № 3003401590 / 18.09.2016 г. на стойност 55,75 лв.
* ф-ра № 3003401823 / 19.09.2016 г. на стойност 50,50 лв.
* ф-ра № 3003402060 / 19.09.2016 г. на стойност 69,55 лв.
* ф-ра № 3003380318 / 01.09.2016 г. на стойност 2081,04 лв.
* ф-ра № 3003380319 / 01.09.2016 г. на стойност 580,44 лв.

Дата 31.08.2016 г.
* ф-ра № 30033335232 / 01.08.2016 г. на стойност 14,10 лв.
* ф-ра № 3003335233 / 01.08.2016 г. на стойност 123,05 лв.
* ф-ра № 3003335231 / 01.08.2016 г. на стойност 2304,67 лв.
* ф-ра № 3003341765 / 05.08.2016 г. на стойност 81,00 лв.
* ф-ра № 3003356037 / 16.08.2016 г. на стойност 14,70 лв.
* ф-ра № 3003356038 / 16.08.2016 г. на стойност 63,96 лв.
* ф-ра № 3003341450 / 05.08.2016 г. на стойност 54,00 лв.
* ф-ра № 3003341750 / 05.08.2016 г. на стойност 105,62 лв.
* ф-ра № 3003356036 / 16.08.2016 г. на стойност 921,94 лв.

Дата 29.07.2016 г.
* ф-ра № 3003298406 / 04.07.2016 г. на стойност 1125,49 лв.
* ф-ра № 3003298407 / 04.07.2016 г. на стойност 87,01 лв.
* ф-ра № 3003300479 / 06.07.2016г. на стойност 33,46 лв.
* ф-ра № 3003300578 / 06.07.2016г. на стойност 156,34 лв.
* ф-ра № 3003313351 / 15.07.2016г. на стойност 56,80 лв.
* ф-ра № 3003311615 / 14.07.2016г. на стойност 551,40 лв.
* ф-ра № 3003311614 / 14.07.2016г. на стойност 14,70 лв.
* ф-ра № 3003311613 / 14.07.2016г. на стойност 1527,17 лв.
* ф-ра № 3003302033 / 07.07.2016г. на стойност 792,16 лв.

Дата 30.06.2016 г.
* ф-ра № 3003287592 / 27.06.2016 г. на стойност 74,20 лв.
* ф-ра № 3003259773 / 01.06.2016 г. на стойност 243,17 лв.
* ф-ра № 3003259792 / 01.06.2016 г. на стойност 1194,05 лв.
* ф-ра № 3003266906 / 09.06.2016 г. на стойност 196,92 лв.
* ф-ра № 3003266892 / 09.06.2016 г. на стойност 792,17 лв.
* ф-ра № 3003276793 / 17.06.2016 г. на стойност 1896,30 лв.
* ф-ра № 3003276794 / 17.06.2016 г. на стойност 14,70 лв.
* ф-ра № 3003276795 / 17.06.2016 г. на стойност 63,96 лв.

Дата 31.05.2016 г.
* ф-ра № 3003252528 / 26.05.2016 г. на стойност 276,55 лв.
* ф-ра № 3003236992 / 14.05.2016 г. на стойност 63,95 лв.
* ф-ра № 3003237290 / 14.05.2016 г. на стойност 1674,78 лв.
* ф-ра № 3003230136 / 10.05.2016 г. на стойност 528,10 лв.
* ф-ра № 3003221353 / 03.05.2016 г. на стойност 2187,26 лв.
* ф-ра № 3003221219 / 03.05.2016 г. на стойност 69,56 лв.

Дата 27.04.2016 г.
* ф-ра № 3003197993 / 14.04.2016 г. на стойност 63,95 лв
* ф-ра № 3003198246 / 14.04.2016 г. на стойност 1326,11 лв.
* ф-ра № 3003177586 / 01.04.2016 г. на стойност 3149,28 лв.
* ф-ра № 3003177523 / 01.04.2016 г. на стойност 792,07 лв.

Дата 29.03.2016 г.
* ф-ра № 3003133041 / 01.03.2016 г. на стойност 3527,88 лв.
* ф-ра № 3003132928 / 01.03.2016 г. на стойност 302,12 лв.
* ф-ра № 3003152285 / 15.03.2016 г. на стойност 1314,07 лв.
* ф-ра № 3003152297 / 15.03.2016 г. на стойност 156,31 лв.
* ф-ра № 3003155184 / 17.03.2016 г. на стойност 137,56 лв.
* ф-ра № 3003167178 / 25.03.2016 г. на стойност 268,00 лв.
* ф-ра № 300355171 / 17.03.2016 г. на стойност 220,90 лв.

Дата 29.02.2016 г.
* ф-ра № 3003089206 / 01.02.2016 г. на стойност 2742,64 лв.
* ф-ра № 3003109253 / 13.02.2016 г. на стойност 97,88 лв.
* ф-ра № 3003109266 / 13.02.2016 г. на стойност 783,79 лв.
* ф-ра № 3003113137 / 16.02.2016 г. на стойност 23,30 лв.
* ф-ра № 3003089260 / 01.02.2016 г. на стойност 281,84 лв.

Дата 29.01.2016 г.
* ф-ра № 3003049109 / 05.01.2016 г. на стойност 289,82 лв.
* ф-ра № 3003049118 / 05.01.2016 г. на стойност 1565,64 лв.
* ф-ра № 3003064260 / 14.01.2016 г. на стойност 217,90 лв.
* ф-ра № 3003064280 / 14.01.2016 г. на стойност 1012,02 лв.

Дата 30.12.2015 г.
* ф-ра № 3003004200 / 01.12.2015 г. на стойност 1121,41 лв.
* ф-ра № 3003004138 / 01.12.2015 г. на стойност 222,31 лв.
* ф-ра № 3003010348 / 05.12.2015 г. на стойност 117,55 лв.
* ф-ра № 3003032804 / 20.12.2015 г. на стойност 27,20 лв.
* ф-ра № 3003025830 / 15.12.2015 г. на стойност 963,53 лв.

Дата 30.11.2015 г.
* ф-ра № 3002960182 / 02.11.2015 г. на стойност 1726,93лв.
* ф-ра № 3002960153 / 02.11.2015 г. на стойност 1063,08лв.
* ф-ра № 3002960924 / 03.11.2015 г. на стойност 64,80лв.
* ф-ра № 3002960926 / 03.11.2015 г. на стойност 21,85лв.
* ф-ра № 3002964671 / 05.11.2015 г. на стойност 194,58лв.
* ф-ра № 3002979844 / 14.11.2015 г. на стойност 772,36лв.
* ф-ра № 3002984719 / 18.11.2015 г. на стойност 12,10лв.

Дата 30.10.2015 г.
* ф-ра № 3002912035 / 01.10.2015 г. на стойност 3202,43 лв.
* ф-ра № 3002911987 / 01.10.2015 г. на стойност 69,56 лв.
* ф-ра № 3002913761 / 02.10.2015г. на стойност 27,20 лв.
* ф-ра № 3002938365 / 19.10.2015г. на стойност 1404,60 лв.
* ф-ра № 3002938256 / 19.10.2015г. на стойност 29,84 лв.

Дата 30.09.2015 г.
* ф-ра № 3002876306 / 02.09.2015 г. на стойност 1580,82лв.
* ф-ра № 3002890815 / 14.09.2015 г. на стойност 1535,51лв.
* ф-ра № 3002890771 / 14.09.2015 г. на стойност 81,00лв.
* ф-ра № 3002878621 / 04.09.2015 г. на стойност 16,32лв.
* ф-ра № 3002878601 / 04.09.2015 г. на стойност 99,00лв.
* ф-ра № 3002894830 / 16.09.2015 г. на стойност 128,88лв.
* ф-ра № 3002896601 / 17.09.2015 г. на стойност 13,60лв.

Дата 28.08.2015 г.
* ф-ра № 3002837402 / 04.08.2015 г. на стойност 276,85лв.
* ф-ра № 3002835561 / 03.08.2015 г. на стойност 105,98лв.
* ф-ра № 3002835604 / 03.08.2015 г. на стойност 1404,18лв.
* ф-ра № 3002855412 / 18.08.2015 г. на стойност 1550,53лв.
* ф-ра № 3002855402 / 18.08.2015 г. на стойност 207,89лв.
* ф-ра № 3002839665 / 05.08.2015 г. на стойност 90,65лв.

Дата 30.07.2015 г.
* ф-ра № 3002819130 / 21.07.2015 г. на стойност 160,40 лв.
* ф-ра № 3002811628 / 15.07.2015 г. на стойност 430,54 лв.
* ф-ра № 3002795225 / 02.07.2015 г. на стойност 358,87 лв.
* ф-ра № 3002795255 / 02.07.2015 г. на стойност 2613,61 лв.
* ф-ра № 3002798741 / 06.07.2015 г. на стойност 264,10 лв.
* ф-ра № 3002809937 / 14.07.2015 г. на стойност 73,20 лв.
* ф-ра № 3002809946 / 14.06.2015 г. на стойност 1574,57 лв.

Дата 30.06.2015 г.
* ф-ра № 3002748418 / 01.06.2015 г. на стойност 1064,47 лв.
* ф-ра № 3002748392 / 01.06.2015 г. на стойност 266,41 лв.
* ф-ра № 3002758424 / 08.06.2015 г. на стойност 162,00 лв.
* ф-ра № 3002758487 / 08.06.2015 г. на стойност 462,28 лв.
* ф-ра № 3002760474 / 09.06.2015 г. на стойност 66,04 лв.
* ф-ра № 3002768797 / 14.06.2015 г. на стойност 1151,50 лв.
* ф-ра № 3002768798 / 14.06.2015 г. на стойност 188,50 лв.

Дата 28.05.2015 г.
* ф-ра № 3002714139 / 07.05.2015г. на стойност 150,70 лв.
* ф-ра № 3002714153 / 07.05.2015г. на стойност 2369,59 лв.
* ф-ра № 3002724619 / 14.05.2015г. на стойност 53,60 лв.
* ф-ра № 3002724681 / 14.05.2015г. на стойност 2236,44 лв.
* ф-ра № 3002741362 / 26.05.2015г. на стойност 88,30 лв.
* ф-ра № 3002735951 / 22.05.2015г. на стойност 46,40 лв.

Дата 30.04.2015 г.
* ф-ра № 3002704786 / 29.04.2015г. на стойност 129,60 лв.

Дата 29.04.2015г.
* ф-ра № 3002667081 / 01.04.2015г. на стойност 227,60 лв.
* ф-ра № 3002667108 / 01.04.2015г. на стойност 4814,04 лв.
* ф-ра № 3002685581 / 16.04.2015г. на стойност 1477,30 лв.
* ф-ра № 3002685573 / 16.04.2015г. на стойност 142,04 лв.
* ф-ра № 3002672314 / 06.04.2015г. на стойност 698,90 лв.
* ф-ра № 3002695185 / 23.04.2015г. на стойност 424,00 лв.
* ф-ра № 3002693100 / 22.04.2015г. на стойност 51,20 лв.
* ф-ра № 3002693102 / 22.04.2015г. на стойност 176,59 лв.

Дата 31.03.2015 г.
* ф-ра № 3002623583 / 04.03.2015г. на стойност 959,44 лв.
* ф-ра № 3002623219 / 04.03.2015г. на стойност 1030,67 лв.
* ф-ра № 3002623202 / 04.03.2015г. на стойност 246,31 лв.
* ф-ра № 3002623216 / 04.03.2015г. на стойност 269,90 лв.
* ф-ра № 3002636077 / 12.03.2015г. на стойност 426,32 лв.
* ф-ра № 3002636199 / 12.03.2015г. на стойност 5938,02 лв.
* ф-ра № 3002629030 / 09.03.2015г. на стойност 192,50 лв.

Дата 27.02.2015 г.
* ф-ра № 300280866 / 02.02.2015г. на стойност 226,85 лв.
* ф-ра № 3002580875 / 02.02.2015г. на стойност 8885,89 лв.
* ф-ра № 3002587049 / 06.02.2015г. на стойност 266,00 лв.
* ф-ра № 3002594222 / 11.02.2015г. на стойност 1307,76 лв.
* ф-ра № 3002594223 / 11.02.2015г. на стойност 225,86 лв.
* ф-ра № 3002601055 / 16.02.2015г. на стойност 392,60 лв.
* ф-ра № 3002601025 / 16.02.2015г. на стойност 14,20 лв.

Дата 29.01.2015 г.
* ф-ра № 3002540934 / 05.01.2015 г. на стойност 269,23 лв.
* ф-ра № 3002540898 / 05.01.2015 г. на стойност 985,27 лв.
* ф-ра № 3002550517 / 12.01.2015 г. на стойност 1334,35 лв.
* ф-ра № 3002550505 / 12.01.2015 г. на стойност 303,42 лв.
* ф-ра № 3002566817 / 23.01.2015 г. на стойност 79,00 лв.
* ф-ра № 3002569769 / 26.01.2015 г. на стойност 1762,48 лв.

Дата 29.12.2014 г.
* ф-ра № 3002502346 / 03.12.2014 г. на стойност 3090,97 лв.
* ф-ра № 3002502293 / 03.12.2014 г. на стойност 159,70 лв.
* ф-ра № 3002519902 / 15.12.2014 г. на стойност 173,41 лв.
* ф-ра № 3002525734 / 18.12.2014 г. на стойност 192,50 лв.

Дата 31.11.2014 г.
* ф-ра № 3002458354 / 03.11.2014 г. на стойност 534,12 лв.
* ф-ра № 3002458464 / 03.11.2014 г. на стойност 2702,84 лв.
* ф-ра № 3002473105 / 13.11.2014 г. на стойност 1171,63 лв.
* ф-ра № 3002478056 / 17.11.2014 г. на стойност 96,25 лв.

Дата 31.10.2014 г.
* фактура № 3002416606 / 05.10.2014 г. на стойност 4258,15 лв.
* фактура № 3002416566 / 05.10.2014 г. на стойност 203,54 лв.
* фактура № 3002417031 / 06.10.2014 г. на стойност 451,15 лв.
* фактура № 3002421128 / 08.10.2014 г. на стойност 451,15 лв.
* фактура № 3002434537 / 16.10.2014 г. на стойност 889,87 лв.
* фактура № 3002434541 / 16.10.2014 г. на стойност 115,25 лв.

Дата 30.09.2014 г.
* фактура № 3002368511 / 01.09.2014 г. на стойност 1466,69 лв.
* фактура № 3002368451 / 01.09.2014 г. на стойност 170,05 лв.
* фактура № 3002387199 / 13.09.2014 г. на стойност 152,35 лв.
* фактура № 3002387212 / 13.09.2014 г. на стойност 1152,67 лв.Договор за „Отпечатване и доставка на ваучери за храна”

Дата 15.05.2020 г.
* ф-ра 131615 / 19.05.2020 г. на стойност 7710,00 лв.

Дата 13.04.2020 г.
* ф-ра 130359 / 13.04.2020 г. на стойност 3570,00 лв.

Дата 13.03.2020 г.
* ф-ра 129055 / 13.03.2020 г. на стойност 3840,00 лв.

Дата 05.02.2020 г.
* ф-ра 127291 / 05.02.2020 г. на стойност 7160,00 лв.

Дата 16.10.2019 г.
* ф-ра 149464 / 16.10.2019 г. на стойност 11580,00 лв.

Дата 12.09.2019 г.
* ф-ра 148417 / 12.09.2019 г. на стойност 3540,00 лв.

Дата 07.08.2019 г.
* ф-ра 146862 / 08.08.2019 г. на стойност 3480,00 лв.

Дата 12.07.2019 г.
* ф-ра 145716 / 10.07.2019 г. на стойност 3240,00 лв.

Дата 11.06.2019 г.
* ф-ра 144220 / 10.06.2019 г. на стойност 3360,00 лв.

Дата 20.05.2019 г.
* ф-ра 143243 / 20.05.2019 г. на стойност 3420,00 лв.

Дата 02.02.2016 г.
* фактура № 1-933 / 01.02.2016 г. на стойност 3420,00 лв.

Дата 07.01.2016 г.
* фактура № 1-856 / 06.01.2016 г. на стойност 3420,00 лв.

Дата 02.12.2015 г.
* фактура № 1-768 / 01.12.2015 г. на стойност 3480,00 лв.

Дата 03.11.2015 г.
* фактура № 1-707 / 02.11.2015 г. на стойност 3520,00 лв.

Дата 02.10.2015 г.
* фактура № 1-643 / 02.10.2015 г. на стойност 3420,00 лв.

Дата 03.09.2015 г.
* фактура № 1-579 / 03.09.2015 г. на стойност 3420,00 лв.

Дата 04.08.2015 г.
* фактура № 1-517 / 03.08.2015 г.
* фактура № 1-520 / 04.08.2015 г. на стойност 3480,00 лв.

Дата 09.07.2015 г.
* фактура № 1-475 / 09.07.2015 г. на стойност 3440,00 лв.

Дата 02.06.2015 г.
* фактура № 2-379 / 02.06.2015 г. на стойност 3320,00 лв.

Дата 05.05.2015г.
* фактура № 1-337 / 04.05.2015 г. на стойност 3300,00 лв.

Дата 01.04.2015 г.
* фактура № 2-250 / 01.04.2015 г. на стойност 3360,00 лв.

Дата 05.03.2015 г.
* фактура № 77902 / 04.03.2015 г. на стойност 3300,00 лв.

Дата 06.02.2015 г.
* фактура № 77045 / 05.02.2015 г. на стойност 3320,00 лв.

Дата 06.01.2015 г.
* фактура № 75841 / 05.01.2015 г. на стойност 3090,00 лв.

Дата 05.12.2014г.
* фактура № 74654 / 01.12.2014 г. на стойност 3135,00 лв.

Дата 05.11.2014г.
* фактура № 73619 / 03.11.2014 г. на стойност 3040,00 лв.

Дата 03.10.2014 г.
* фактура № 72646 / 02.10.2014 г. на стойност 3080,00 лв.

Дата 04.09.2014 г.
* фактура № 71772 / 02.09.2014 г. на стойност 2940,40 лв.

© 2024 ЦПЗ София

Back to top