Публични покани

Предоставяне на консултантски услуги в областта на здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на Закона здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина в ЦПЗ – София ЕООД. – 08.04.2024 г.

Изтегли – Покана | Приложение 1, 2, 2A
Изтегли – Приложение 3 | Приложение 4, 5
Изтегли – Приложение 6Покана за избор на изпълнител за премахване на дървесна растителност – 20.11.2023 г.

Изтегли – ПоканаПокана за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2023 г. – 06.11.2023 г.

Изтегли – ПоканаПокана за избор на изпълнител на финансови услуги – 17.10.2023 г.

Изтегли – ПоканаПокана за избор на изпълнител на финансови услуги – 04.10.2023 г.

Изтегли – ПоканаПокана за избор на изпълнител на финансови услуги – 09.11.2022 г.

Изтегли – ПоканаПокана за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2022 г. – 24.10.2022 г.

Изтегли – ПоканаПокана за избор на изпълнител на финансови услуги – 21.10.2022 г.

Изтегли – Покана

© 2024 ЦПЗ София

Back to top