Публични покани

Покана за избор на изпълнител за премахване на дървесна растителност – 20.11.2023 г.

Изтегли – ПоканаПокана за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2023 г. – 06.11.2023 г.

Изтегли – ПоканаПокана за избор на изпълнител на финансови услуги – 17.10.2023 г.

Изтегли – ПоканаПокана за избор на изпълнител на финансови услуги – 04.10.2023 г.

Изтегли – ПоканаПокана за избор на изпълнител на финансови услуги – 09.11.2022 г.

Изтегли – ПоканаПокана за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2022 г. – 24.10.2022 г.

Изтегли – ПоканаПокана за избор на изпълнител на финансови услуги – 21.10.2022 г.

Изтегли – ПоканаПокана за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на ГФО за 2021 г. – 20.09.2021 г.

Изтегли – ПоканаПокана на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП за представяне на оферта за възлагане на поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет : „Изграждане на складово-административен модул (преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ) в ПИ с идентификатор 68134.514.415“

Изтегли – Приложение 1 | Приложение 3
Изтегли – Договор | Техническа спецификация
Изтегли – Протокол комисия | Договор | Анекс

© 2023 ЦПЗ София

Back to top