Публични покани

Строително-ремонтни дейности на помещения в сектор „Гранично“ и сектор „Неврози“ на стационарен блок – 11.11.2019г.

Изтегли – Обява | Договор | КСС
Изтегли – Технически Спецификации | Техническо Предложение
Изтегли – Ценово Предложение | Декларация
Изтегли – Схема 1 | Схема 2
Изтегли – Решение | Протоколи
Изтегли – Решение 2Покана за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на ГФО за 2019г.

Изтегли – ПоканаСтроително-ремонтни дейности на помещения в сектор „Гранично“ и сектор „Неврози“ на стационарен блок – 13.08.2019

Изтегли – Обява | Договор | КСС
Изтегли – Технически Спецификации | Техническо Предложение
Изтегли – Ценово Предложение | Декларация | Oбразец ЕЕДОП
Изтегли – Обява 2
Изтегли – Решение

© 2023 ЦПЗ София

Back to top