ЦЕНОРАЗПИС

I. Такса за оказано болнично лечение в размер на 2% от минималната работна заплата, установена за страната, извън приложение №7 от списъка на заболяванията към НРД, освободени по чл.37/3/ от ЗЗО.

IІ. Медицинска помощ по избор на гражданите – на основание чл.2, ал.3 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба 22 от 1997 г./ Д.В.бр.40 /2001 г./:

1. Преглед и консултация от специалист, за гражданите извън района на ЦПЗ

а) първичен преглед 25 лв.

б) вторичен преглед 15 лв.

2. Психологично изследване 25 лв.

IІІ. Профилактични прегледи, извън задължителните по ЗНЗ, на основание чл.2, ал.6 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба 22 от1997 г./ДВ бр.40/2001 г./

1. Медицинско свидетелство за носене, закупуване или работа с оръжие 35 лв.

2. Медицинско свидетелство за работа /в т.ч. в чужбина/ 25 лв.

3. Медицинско свидетелство за годност за управление на МПС 25 лв.

4. Медицинско свидетелство за сключва не на брак 25 лв.

5. Медицинско свидетелство за постъпване във ВУЗ 25 лв.

6. Медицинско удостоверение с лекарски преглед 25 лв.

7. Медицинска експертиза за дееспособност /за нотариус/

– от един специалист 70 лв.

– от двама специалисти 120 лв.

– от трима специалисти 150 лв.

8. Медицинско свидетелство за българско гражданство 60 лв.

9. Експертна оценка на деца и юноши с психични проблеми за вида сколаризация по желание на родител 50 лв.

10. Психологично изследване 25 лв.

11. Дубликат на медицински документ 10 лв.

12. Психологично изследване на кандидати за извършване на частна охранителна дейност 30 лв.

13. Специализирано медицинско и психологическо изследване за пригодност за работа с класифицирана информация 70 лв.

14. Повторно медицинско и психологическо изследване за работа с класифицирана информация 80 лв.

15. Медицински документ за осиновяване 30 лв.

16. Служебна бележка за работа с класифицирана Информация 15 лв.

17. Медицинско удостоверение за „Социални грижи” 10 лв.

18. Медицинско удостоверение за ТОЛЕК 10 лв.

19. Медицинска характеристика за Дом за Социални Грижи 20 лв.

20. Медицинско удостоверение от метадонова програма 10 лв.

ІV. Болнично лечение по избор на пациенти извън района на ЦПЗ на основание чл.7 от Наредба №22/1997 г. на МЗ

– авансова сума за един леглоден в денонощен стационар 45 лв

– окончателната сметка за оказаната медицинска помощ се изготвя след приключване на лечението, при което се доплаща разликата, или се възстановяват надвишените авансово суми, при изписване на болния.

© 2023 ЦПЗ София

Back to top