лого
фон 10
фон 9
фон 10
фон 8
фон 7
фон 6

Център за Психично Здраве София

лекар
замислена жена
фон 3

Повече за нас

Център за Психично Здраве – София ЕООД обслужва населението на Софийска област със специализирана доболнична и стационарна психиатрична медицинска помощ.

Към центъра има разкрит ТЕЛК.

Притежава Разрешение от МЗ за лечебни дейности (виж услуги).

Основната ни цел е подобряване на качеството, обема и видовете медицински дейности за оптимално опазване, укрепване и възстановяване здравето на населението на област София.

фон 5

Нашите услуги

фон 5

диагностика и лечение на лица с психични разстройства

периодично наблюдение и консултация на лица с психични разстройство

психо-социална рехабилитация и психотерапия

фон 5

психиатрична и психологична експертна дейност

промоция, превенция и подобряване психичното здраве

информиране по проблемите на психичното здраве

фон 5

научноизследователска дейност в областта на психиатрията