• Център за
  Психично Здраве
  – София

За нас

Център за Психично Здраве – София ЕООД обслужва населението на Софийска област със специализирана доболнична и стационарна психиатрична медицинска помощ.

Към центъра има разкрит ТЕЛК.

Притежава Разрешение от МЗ за лечебни дейности (виж услуги).

Услуги

 • диагностика и лечение на лица с психични разстройства
 • периодично наблюдение и консултация на лица с психични разстройство
 • психотерапия и психо-социална рехабилитация
 • психиатрична и психологична експертна дейност
 • промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението
 • информиране на на обществеността по проблемите на психичното здраве
 • научноизследователска дейност в областта на психиатрията

Посетете ни

адрес: бул. Сливница 309, София
тел централа: 02 8319059
лекарски кабинет: 02 426 8353
дежурен лекар: 087 865 2679
счетоводство: 02 931 8117
факс: 02 488 4881
email: odpzss @mail.bg

Основна цел

Подобряване на качеството, обема и видовете медицински дейности за оптимално опазване, укрепване и възстановяване здравето на населението на област София.

Контакти

ЦПЗ София бул. Сливница 309, София

Форма за контакти

© 2024 ЦПЗ София

Back to top