лого
фон 10
фон 9
фон 10

Профил на купувача

ЦПЗ София > Профил на купувача

фон 10
фон 4
фон 6

Публични покани

Предоставяне на консултантски услуги в областта на здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на Закона здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина в ЦПЗ – София ЕООД. – 08.04.2024 г.

Изтегли – Покана | Приложение 1, 2, 2A
Изтегли – Приложение 3 | Приложение 4, 5
Изтегли – Приложение 6
Изтегли – Покана

Покана за изпиране, дезинфекция, гладене и зашиване на мек болничен инвентар – 26.03.2024 г.

Изтегли – Покана | Приложение 1
Изтегли – Приложение 2 | Приложение 2А
Изтегли – Приложение 3 | Приложение 4
Изтегли – Приложение 5 | Приложение 6
Изтегли – Съобщение | Покана

Покана за извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация – 11.03.2024 г.

Изтегли – Покана | Административни сведения
Изтегли – Декларация | Декларация
Изтегли – Техническо предложение | Ценово предложение
Изтегли – Договор
Изтегли – Съобщение | Покана

Покана за избор на изпълнител за премахване на дървесна растителност – 20.11.2023 г.

Изтегли – Покана

Покана за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2023 г. – 06.11.2023 г.

Изтегли – Покана

Покана за избор на изпълнител на финансови услуги – 17.10.2023 г.

Изтегли – Покана

Покана за избор на изпълнител на финансови услуги – 04.10.2023 г.

Изтегли – Покана