лого
фон 10
фон 9
фон 10

Ценоразпис

ЦПЗ София > Ценоразпис

фон 10
фон 4
фон 6

ЦЕНОРАЗПИС НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

І. Медицинска помощ по избор на гражданите – на основание чл. 2, ал. 3 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба 22 от 1997 г. /ДВ бр. 40 2001 г./

1. Преглед и консултация от специалист, за гражданите извън района на ЦПЗ
– първичен преглед – 30 лв.
– вторичен преглед – 20 лв.

2. Психологично изследване – 30 лв.

ІІ. Профилактични прегледи, извън задължителните по ЗЗ, на основание чл. 2, ал. 6 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба 22 от 1997 г. /ДВ бр. 40 2001 г./

1. Медицинско свидетелство за носене, закупуване или работа с оръжие – 40 лв.

2. Медицинско свидетелство за работа /в т.ч. в чужбина/ – 30 лв.

3. Медицинско свидетелство за годност зауправление на МПС – 30 лв.

4. Медицинско свидетелство за сключва не на брак – 30 лв.

5. Медицинско свидетелство за постъпване във ВУЗ – 25 лв.

6. Медицинска експертиза за дееспособност /за нотариус/
– от един специалист – 70 лв.
– от двама специалисти – 120 лв.
– от трима специалисти – 150 лв.

7. Медицинско свидетелство забългарско гражданство – 80 лв.

8. Експертна оценка на деца и юноши с психични проблеми за вида сколаризация по желание на родител – 50 лв.

9. Психологично изследване – 30 лв.

10. Дубликат на медицински документ – 10 лв.

11. Психологично изследване на кандидати за извършване на частна охранителна дейност – 30 лв.

12. Медицински документ за осиновяване – 40 лв.

13. Служебна бележка за работа с класифицирана Информация – 40 лв.

14. Медицинско удостоверение за „Социални грижи” – 15 лв.

15. Медицинско удостоверение за ТОЛЕК – 15 лв.

16. Медицинска характеристика за Дом за Социални Грижи – 20 лв.

17. Медицинско удостоверение от метадонова програма – 10 лв.