Archive for август, 2019

Строително-ремонтни дейности на помещения в сектор „Гранично“ и сектор „Неврози“ на стационарен блок – 13.08.2019

Изтегли – Обява | Договор | КСС
Изтегли – Технически Спецификации | Техническо Предложение
Изтегли – Ценово Предложение | Декларация | Oбразец ЕЕДОП
Изтегли – Обява 2
Изтегли – Решение

© 2024 ЦПЗ София

Back to top