Обяви по чл.20, ал.3 от ЗОП

Обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП номер 01518-2021-0001
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Център за психично здраве – София“ ЕООД

Изтегли – Обява | Техническа спецификация
Изтегли – Предложение 1 | Предложение 3
Изтегли – Ценова Оферта | Договор за доставка
Изтегли – Протокол
Изтегли – ДоговорОбява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП номер 01518-2020-0003
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Център за психично здраве – София“ ЕООД

Изтегли – Обява | Техническа спецификация
Изтегли – Предложение 1 | Предложение 2
Изтегли – Ценова Оферта | Договор за доставка
Изтегли – ПротоколОбява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП номер 01518-2020-0002
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Център за психично здраве – София“ ЕООД

Изтегли – Обява
Изтегли – Документация | Техническа спецификация
Изтегли – Оферта | Техничерско предложение
Изтегли – Ценова Оферта | Договор за доставка
Изтегли – Декларация | Декларация | Декларация
Изтегли – ПротоколПокана за избор регистриран одитор за извършване на финансов одит – 21.10.2020 г.

Изтегли – ПоканаОбява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП номер: 01518-2020-0001
Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на „Център за психично здраве – София“ ЕООД

Изтегли – Обява
Изтегли – Техническа спецификация 1 | Ценово предложение 1
Изтегли – Техническа спецификация 2 | Ценово предложение 2
Изтегли – Оферта | ЕЕДОП | Техническо предложение
Изтегли – Договор 1 | Договор 2
Изтегли – Протокол

© 2023 ЦПЗ София

Back to top