Покана за извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация – 11.03.2024 г.

Изтегли – Покана | Административни сведения
Изтегли – Декларация | Декларация
Изтегли – Техническо предложение | Ценово предложение
Изтегли – Договор
Изтегли – Съобщение | Покана