Покана за изпиране, дезинфекция, гладене и зашиване на мек болничен инвентар – 26.03.2024 г.

Изтегли – Покана | Приложение 1
Изтегли – Приложение 2 | Приложение 2А
Изтегли – Приложение 3 | Приложение 4
Изтегли – Приложение 5 | Приложение 6
Изтегли – Съобщение | Покана