плашане ваучери за хранаДоговор за „Отпечатване и доставка на ваучери за храна”

Дата 15.05.2020 г.
* ф-ра 131615 / 19.05.2020 г. на стойност 7710,00 лв.

Дата 13.04.2020 г.
* ф-ра 130359 / 13.04.2020 г. на стойност 3570,00 лв.

Дата 13.03.2020 г.
* ф-ра 129055 / 13.03.2020 г. на стойност 3840,00 лв.

Дата 05.02.2020 г.
* ф-ра 127291 / 05.02.2020 г. на стойност 7160,00 лв.

Дата 16.10.2019 г.
* ф-ра 149464 / 16.10.2019 г. на стойност 11580,00 лв.

Дата 12.09.2019 г.
* ф-ра 148417 / 12.09.2019 г. на стойност 3540,00 лв.

Дата 07.08.2019 г.
* ф-ра 146862 / 08.08.2019 г. на стойност 3480,00 лв.

Дата 12.07.2019 г.
* ф-ра 145716 / 10.07.2019 г. на стойност 3240,00 лв.

Дата 11.06.2019 г.
* ф-ра 144220 / 10.06.2019 г. на стойност 3360,00 лв.

Дата 20.05.2019 г.
* ф-ра 143243 / 20.05.2019 г. на стойност 3420,00 лв.

Дата 02.02.2016 г.
* фактура № 1-933 / 01.02.2016 г. на стойност 3420,00 лв.

Дата 07.01.2016 г.
* фактура № 1-856 / 06.01.2016 г. на стойност 3420,00 лв.

Дата 02.12.2015 г.
* фактура № 1-768 / 01.12.2015 г. на стойност 3480,00 лв.

Дата 03.11.2015 г.
* фактура № 1-707 / 02.11.2015 г. на стойност 3520,00 лв.

Дата 02.10.2015 г.
* фактура № 1-643 / 02.10.2015 г. на стойност 3420,00 лв.

Дата 03.09.2015 г.
* фактура № 1-579 / 03.09.2015 г. на стойност 3420,00 лв.

Дата 04.08.2015 г.
* фактура № 1-517 / 03.08.2015 г.
* фактура № 1-520 / 04.08.2015 г. на стойност 3480,00 лв.

Дата 09.07.2015 г.
* фактура № 1-475 / 09.07.2015 г. на стойност 3440,00 лв.

Дата 02.06.2015 г.
* фактура № 2-379 / 02.06.2015 г. на стойност 3320,00 лв.

Дата 05.05.2015г.
* фактура № 1-337 / 04.05.2015 г. на стойност 3300,00 лв.

Дата 01.04.2015 г.
* фактура № 2-250 / 01.04.2015 г. на стойност 3360,00 лв.

Дата 05.03.2015 г.
* фактура № 77902 / 04.03.2015 г. на стойност 3300,00 лв.

Дата 06.02.2015 г.
* фактура № 77045 / 05.02.2015 г. на стойност 3320,00 лв.

Дата 06.01.2015 г.
* фактура № 75841 / 05.01.2015 г. на стойност 3090,00 лв.

Дата 05.12.2014г.
* фактура № 74654 / 01.12.2014 г. на стойност 3135,00 лв.

Дата 05.11.2014г.
* фактура № 73619 / 03.11.2014 г. на стойност 3040,00 лв.

Дата 03.10.2014 г.
* фактура № 72646 / 02.10.2014 г. на стойност 3080,00 лв.

Дата 04.09.2014 г.
* фактура № 71772 / 02.09.2014 г. на стойност 2940,40 лв.